Laghbok

Old Swedish Dictionary - laghbok

Meaning of Old Swedish word "laghbok" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghbok
lagbok. " las fore them wars herra laghbok" MB 1: 435. ib 490, 491. epter thy i laghbookinne bescriffuit staar SJ 1 (1420). sweriges lagbook BSH 3: 155 (1464, samt. afskr.) SOm laghbokin oc rikesins stadge vtwiisar VKR 32. SD NS 1: 103 (1402), 646 (1407, gammal afskr.). RK 2: 517. SO 50. " hade jak töm antwardad igeen teress labook ok sakth mik ifra häredzhöffdingadömid" BSH 5: 460 (1511). " thenna effterschriffne schraa ok lackbock" SO 141. ib 191.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -book.
  • lackbock.
  • labook.
  • laag booch SO 191),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛒᚮᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back