Läghe

Old Swedish Dictionary - läghe

Meaning of Old Swedish word "läghe" (or læghe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läghe Old Swedish word can mean:

läghe (læghe)
L. "
läghe (læghe)
1) läge, belägenhet. widerleggia clostrena swa got goz j swa godha läghe SD 5: 166 (öfvers. i hds fr. början af 1400-talet). biscop knute swa godha iordh foreläggia ii swa godho läge som honum at nöhger ib NS 1: 34 (1401). " ib 92 (1401), 99 (1402) o. s. v. "BYH 1: 187 (1381, nyare afskr.), 195 (1385).
läghe (læghe)
2) ställe hvarest fartyg ligga förtöjda, ankarplats, hamn. til läghis komen RK 2: 6617.
läghe (læghe)
3) läger, fältläger. " droghe än nw vtoff til theris lägho igen" FH 6: 85 (1495, afskr.). - Jfr altara-, ankaris-, bodha-, bryggio-, falka-, fiska-, fiske-, hamna-, hia-, iordha-, lagha-, lana-, löska-, siänga-, skalla-, skipa-, til-, ut-, viþer-, vinter-, väl-läghe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läghe may have also been written as læghe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • läghie SD NS 1: 543 (1406). " legie ib 544 (1406)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back