Läghenhet

Old Swedish Dictionary - läghenhet

Meaning of Old Swedish word "läghenhet" (or læghenhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läghenhet (læghenhet)
förhållande, omständigheter. " hwath lägenhet her paa ferdhä är" BSH 4: 267 (1501). Jfr läghnighet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läghenhet may have also been written as læghenhet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚼᚽᚿᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back