Lagher

Old Swedish Dictionary - lagher

Meaning of Old Swedish word "lagher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lagher
Se Sdw 2: 1256. 4) låg, ringa, oansenlig. med allom räct swa söm med the högesto ok lagesto KTb 116 (1393). " mädh höghom oc laghom JMPs 494. kan thok sik hustru aff lääghe släkte" Hel män 275. änkiostadhgin hwilkin höghre är them första, ok läghre them ythersta, far sin loth äpthir sinne forskullan SpV 61. - lägra (för höghra: dextra) delin är gudz kärleker winstre thulimodh m motgangilsom Mecht 133. är thät swa at thu haffwer laacht (infirmum, möjl. läst infimum) hiärta ok iordhzlighit SkrtUppb 34.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • laacht SkrtUppb 34.
  • lääghe Hel män 275 (för lääghre?). komp. läghre. superl. lagester: -esto KTb 116 (1393) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back