Läghia

Old Swedish Dictionary - läghia

Meaning of Old Swedish word "läghia" (or læghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läghia (læghia)
eg. göra låg, sänka; minska, stilla. "slikan wanda lägde han" RK 1: 508. " thit eghit ofwermodh läghia" Ber 263. ihesus lägde hafsins storm MP 1: 71. ib 72. refl.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läghia may have also been written as læghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • läia. -ir, -dhe),
  • läghias , minskas, stillas, upphra. lägdis lughin Bil 429. tha läghis wredhin j hiärtano Bir 3: 176. " at hänna lughin vfrägh matte läias" Bu 30. Jfr läggia. (I constantinus lägde läkedom Lg (Cod. C) 1026, hvarest på motsv. ställe Bil 565 " läses lette, insatt af senare hand öfver något bortskrapadt, synes lägde vara felaktigt.) "

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back