Laghliker

Old Swedish Dictionary - laghliker

Meaning of Old Swedish word "laghliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghliker Old Swedish word can mean:

laghliker
L.
laghliker
1) lämplig, nyttig. " war ey thz mannenom laghlikt (Cod. B gagnelikit 537)" MB 1: 136.
laghliker
2) laglig, berättigad, tillbörlig. eth laghlicht iordhaskipte SD NS 1: 1 (1401). ib 377 (1404). halla sina snille fore laghlika rätuiso RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 226. " for nakra laghlica (legitmam) vidhirthorfft" ib 3: 248. " wtan lagleka sak" LfK 158. " thessa aterstadhur ok laglikin ingield" BSH 1: 132 (1371). " for laghelijk forfald skuld" BtRK 107 (1436, orig.). " thär war enkte arrledhis äller meera bygt än laghlighit är" VAH 24: 323 (1454). - laglig, äkta. laghlik hionalax samföghilse RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 69. " iak hawir laghlica (leginam) hustrw ib 55. - laglig, laga, mogen. om ålder. til laglikin aldir" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 253. ib 3: 25. Jfr lagha alder. - Jfr olaghliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • lakliker L.
 • lagleker: -leka LfK 58.
 • laghlikt.
 • laghlicht.
 • laglikit SD NS 2: 74 (1408).
 • laghlighit.
 • lageligid FH 3: 128 (1448), 130 (1448).
 • laglikin Bir 1: 253, 3: 25. nom.,
 • laghlik.
 • laghelijk BtRK 107 (1436, orig.).
 • laglikin BSH 1: 132 (1371)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back