Läghliker

Old Swedish Dictionary - läghliker

Meaning of Old Swedish word "läghliker" (or læghliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läghliker (læghliker)
läglig, lämplig. " hanom. .. swa got godz ii geen läggia, swa läghalikat" SD NS 1: 203 (1403). ib 2: 95 (1409). ther thet hänne läghelikit är ib 1: 297 (1403). " hwad hanom besth lägligit är" SGGK 104. paa en legligh tidh och stadh SD 5: 211 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). i godho oc läghlico widhergielde ib NS 2: 134 (1409). Jfr beläghliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läghliker may have also been written as læghliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • legligh.
  • lägligit.
  • läghelikit SD NS 1: 297 (1403), 2: 95 (1409). läghalikat),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚼᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back