Läghlikhet

Old Swedish Dictionary - läghlikhet

Meaning of Old Swedish word "läghlikhet" (or læghlikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läghlikhet (læghlikhet)
belägenhet, läge, beskaffenhet. thät godz skulle ware betre aff le[g]lighet ArfSTv 55 (börj. av 1470-t.). Svartb (Skolkl) 544 (1481). STb 4: 85 (1505), 189 (1508), 251 (1512). jon. .. hade. .. wnderuiST them (ɔ: rikets fiender) alle lägligheter pa broter, skoger oc wäger STb 5: 226 (1519). - STällning, förhållande, omSTänDigheter. thij han weth myken leglighet och monge ärende ider wnderuise. som tesse saker pa röre GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 13 (1504, A. Siggesson). for en wii yterligherghe [sic] faa forfare then leglighet, ther paa fierde är STb 5: 345 (1521, Kop). ib 347 (1521, d:o), 358 (1522, d:o). Troj 163. - tillfälle. jn til thes wy fram deles. .. kwnne hawe thiit oc leylight til forrordhe ärine. .. at atskilia Mon Dipl Sv 31 (1461). ArfSTv 107 (1474). - bekvämlighet.. .. at iak. .. mik thill legligheth haffue giort et ewigt iordaskipte med. .. Brasks Kopieb 10 (1521). - pl. (goda) möjligheter. jtem oc icke glömes at betekne om STadzens nytto oc legligheter til minnes STb 5: 290 (1520). ib 331 (1521, Kop). - Jfr beläghlikhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läghlikhet may have also been written as læghlikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • leygelighet Arfstv 107 (1474).
  • liegligheth: -er STb 5: 347 (1521, Kop)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚼᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Brasks Kopieb
Biskop Hans Brasks kopiebok. Bilaga till Östergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. I. 1875.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Mon Dipl Sv
Monumenta diplomatica Svecana. Ed. J. H. Schröder. 1820--22.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back