Laghlösa

Old Swedish Dictionary - laghlösa

Meaning of Old Swedish word "laghlösa" (or laghløsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghlösa (laghløsa)
laglöshet, olaglighet. taciturnitas iuris et cessacio laga oc rätz tytztha äller laghlösa vnde laghlösa köpungh (ɔ staden Köping el. del av Vadstena; jfr Hj. Lindroth, Fornvännen 13: 213 ff., A. Schück, Studier rör. det sv. stadsväsendets uppkomst o. äldsta utveckling 155 f.) GU C 20 (hand 2) s. 53.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so laghlösa may have also been written as laghløsa

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛚᚯᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back