Laghlysa

Old Swedish Dictionary - laghlysa

Meaning of Old Swedish word "laghlysa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghlysa
lagligen lysa el. kungöra. laghlyst SR 50 (på tre ställen). läk laghlyste ib. gifver iach thom fulla macht.. . thessa föreskreffna fyra tompta lagbiudha, laghlysa fastfahra och heemott (för -olt) göra DD 1: 85 (1438, nyare afskr.).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛚᛦᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back