Laghstanda

Old Swedish Dictionary - laghstanda

Meaning of Old Swedish word "laghstanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghstanda
lagstå, stå i laga tid, förblifva oröd el. iklandrad under viss i lag bestämd tid. hennes godz äre laglica vpbudhne och hafua lagstandhit FH 5: 137 (1490). - part. pret. lagstånden, som stått i laga tid. thänne. .. eghiodeel laghbudhyn oc laghstanden SD NS 1: 11 (1401) huilkit godz nempdin witnadhe at laghbudhit oc laghstandit war ib 15 (1401, nyare afskr.). ib 58 (1401), 179 (1402), 180 (1402), 183 (1402), 268 (1403), 519 (1406) o. s. v. SJ 77 (1438), 327 (1465), 348 (1468), 361 (1469), 362 (1469) o. s. v. loth vpp. .. sin gardh. .. lagligan lagbodman ok lagstannan ib 407 (1473). " sidhan the for:no peninga waro swa laghstandhne" SD NS 2: 188 (1409).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lach- SJ 328 (1465)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛋᛏᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back