Laghstanda

Old Swedish Dictionary - laghstanda

Meaning of Old Swedish word "laghstanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghstanda
stå i laga tid. epter thet jak haffwer myn säthia gord. .. lagliga vpbudit oc latit thet sidhan lagstonda oc engin aff mynom nästbornom winom eller frändom vilde thet tiil syn lösa Svartb 339 (1432?). - part pet. lagstånden, som stått i laga tid. SD NS 3: 559 (1420). äre the bodhir laghlighan wpbwdhna och lagh stonna ok hembwdhna nestom fresndom ATb 2: 332 (1488).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lagstonda.
  • lagstadhna ST NS 3: 559 (1420). nom. pl. f. lagh stonna ATb 2: 332 (1488) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛋᛏᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back