Laghväria

Old Swedish Dictionary - laghväria

Meaning of Old Swedish word "laghväria" (or laghværia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghväria (laghværia)
L. - part. pret. lagligen befriad från ett mål el. en anklagelse. vari hin laghwarþär sum eþen skal ganga SR 13.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so laghväria may have also been written as laghværia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᚠᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back