Lägning

Old Swedish Dictionary - lägning

Meaning of Old Swedish word "lägning" (or lægning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lägning (lægning)
1) handlingen att lägg ngt, läggande. pa thet (ɔ ett papper) läggis. .. selffbladh. .. oc är nokorSTadz ey tättelika bladhen samman fögath j läggningenne, tha skäris aff selffbladommen remma oc läggis thär som fattas STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 534. 2) föreläggande, beSTämmande. viderlegge thä preSTe thz med thz ärffuode han kan skäliga effter twäggia preSTa oc twäggia soknamanna lägning Gummerus Syn-STat 40 (1425, avskr.). Uppl Lagmansdomb 9 (1490). STb 4: 352 (1514), 5: 206 (1518). - Jfr af-, be-, bilt-, fore-, ivir-, pa-, STen-, til-, ut-, vidher-, ödhe-lägning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lägning may have also been written as lægning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • läggning.
  • legning )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back