Lahga

Old Swedish Dictionary - lahga

Meaning of Old Swedish word "lahga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lahga Old Swedish word can mean:

lahga
liggande; det som ligger el. lägges.
lahga
1) läge. " j. .. godha laghä" FM 40 (1420). " j swa godho laghä ib. "
lahga
2) tillhörighet, tillhörande område? lagde ther wnder (under klostret) fiske sio brytia ok qwerna ok landbo ok andra manga godha lagha (Messenii uppl. har tilagha s. 38, Hadorphs: tillaga s. 51; möjl. är tillagha den rätta läsarten) RK 1: 1182.
lahga
3) snara, försåt. " thu skal läggia laghor fore henna föter (insidiaberis calcaneo ejus)" MB 1: 161. " laghdu hanum länge laghor fore" Lg 987. RK 1: 1722, 2467. - (?) läggia honum dötzins lagho MD 197. " the wisto aff enga andra lagho" RK 1: 1714.
lahga
4) bestämmelse, öfverenskommelse. "til hulkins laghu ok höfdeskipte mere wisso" SD NS 1: 228 (1403, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚼᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back