Läkalonmakare

Old Swedish Dictionary - läkalonmakare

Meaning of Old Swedish word "läkalonmakare" (or lækalonmakare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läkalonmakare (lækalonmakare)
person som tillverkar mindre laggkärl (kaggar o. d.). ss tillnamn. staffen letholemaker (för lechole-) Skotteb 22 (1460-61; ib 487 översatt med: stopmakare).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läkalonmakare may have also been written as lækalonmakare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • letholemaker )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚴᛆᛚᚮᚿᛘᛆᚴᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back