Läkia

Old Swedish Dictionary - läkia

Meaning of Old Swedish word "läkia" (or lækia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läkia (lækia)
läka, hela, bota. " han loth sik koma läkiara ok sagde se vm thu math mik läkia" Prosadikter (Sju vise m B) 191. thu lägh hona !UDDA_TECKEN?: själen) aff margom syndom mz tins sons pino SvKyrkobr 265. " meSTer berends tienare haffuer henne lekth som en draffuels man STb 1: l405 (1483). är ok the spitälska sotthen swa oblötzlikin ath hona kan jngen bötha eller läkia" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 193. ib 5: 82. SkrtUpb 51.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läkia may have also been written as lækia

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • läkia Prosadikter (Sju vise m B) 191.
  • leekte J Buddes b 87 (möj. rättat till lääkte). supin. lekth STb 1: 405 (1483). imper. lägh SvKyrkobr 265 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back