Läkia

Old Swedish Dictionary - läkia

Meaning of Old Swedish word "läkia" (or lækia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läkia (lækia)
läka, hela, KLemning. 1860. SFSS.">Bota. "han. .. läkte siuka" Bu 100. " nw läkir thänne här a varom höhtidhis dagh. lama män. halta. döfua. blinda. limalösa. spitälska. ok thöm ther Bilagdhe äru mz Diäflom" KL 378. MB 2: !SYNS_DÅLIGT? KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 14, 2: 6, MD 349. Di 191, 192, 193. " i symonis huse hwilkin som iheSus hafdhe läkt af spitälske soot" MP 2: 5. (sanctus petrus).. . läkte. .. mangha salogha sial ok siuka likama Bu 101. " läkia siälenna sar" ib 186. " jak styggis ey at hanna ok smöria ok läkia the saarin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 230. " ingen kunne thenne (väRKen) läka" RK 3: 2526. " blomster. .. (lact) jfuir siuka läkte them aff alskona sottum" Bil 288. far nagor frost j föterna skal han smöria tom med biörna iister ted läkir tom LB 7: 288. " ted läkir podagel" ib. " stöt alt tetta til saman, oc smör pa hwad saar tw vil ted läker ted snarlica" ib 293. " hon (askan) biter ted onda wtt oc läker saritt" ib 295. " tz drager tz onda wtt, oc läker fistelen oc kreffwtern" ib. " ib 5: 80, 81, 82, 7: 294, 296, 301. tz hielper ok läkir inwertis" ib 281. " te (ɔ: feneka rötir) hela oc läkya" ib 304. ted läkir mykit ib 297. " hon (örten) helar ok läkir mykyt vel" ib 299. ib 301, 302, 304. te (ɔ: roffuor) läkia oc hielpa fför köld i föterne ib 288. " ginstan hon är läkt oc vidhir fangitz tha leer naturin mot thy hänne är naturlikit" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 134. - KLemning. 1860. SFSS.">Bota, godtgöra, försona. at iak nakraledhes kwnne fförwärffua then helsamma läkedomen, til at bötha oc läkia mina synder (in remeDium peccatorum meorum) Su 187. läk mz tarom wtan atherwändo thz thu hafwer ofwer fareth nakra puncta thinna reghlo Ber 38. refl.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läkia may have also been written as lækia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lekia MD 349 ; Di 191.
  • läkya LB 7: 301, 304.
  • läkkia: läkkias KL 287.
  • läka RK 3: 2526.
  • lekä Di 191. leke ib.
  • lekte Di 192.
  • läkias , botas, blifva. frisk. en man qwaldir af diäfwlenom fördhis til en hälaghan munk at han matte läkkias KL 287. Bir 1: 397. " han skal faa mina nadha olio mz hulke alle hans limi skulu läkias" ib 2: 186. läkia ater, läka, hela. läkte atir sarit ST 474. Jfr aterläkia. - Jfr saman-, til-läkia, äfvensom oläkter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back