Läkir

Old Swedish Dictionary - läkir

Meaning of Old Swedish word "läkir" (or lækir) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läkir (lækir)
läkare. "badhe siäla läkkir ok likama" Lg.">Bil 259. ib 312, 313. Lg 1010, 1028. Bir 2: 269. Al 2568, 2609, 2616. MD (S) 264. Jfr läke.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läkir may have also been written as lækir

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • läkär MD (S) 264.
 • läkirin Bir 2: 269.
 • läke Lg 993, 1010.
 • läkir Bil 312 (på två ställen), 313 (s. 312 på det ena stället samt s. 313 af samma hand som skrifvit det öfvriga rättadt till läkiara). dat. läke Al 2568, 2616),
 • läkis bot
 • läkers- )
 • läkis gipt
 • -gift )
 • läkis giäf
 • läkirsgäf L.
 • läkiärs gäf L.),
 • läkia mästare ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚴᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back