Läkza

Old Swedish Dictionary - läkza

Meaning of Old Swedish word "läkza" (or lækza) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läkza Old Swedish word can mean:

läkza (lækza)
1) = läkze 2. laaso vigilias mz IX lezsor jn til laudes LfK 256. med tre lexor RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 207 81508, eft. nyare aftr.).
läkza (lækza)
2) undervisning. the mina ey mina läkzo älla min visdom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 101. - lärdom, lexa. bildl. the kende honom tha ena lexa ny RK 2: 5639.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läkza may have also been written as lækza

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lexa.
  • leczsa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚴᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back