Läkze

Old Swedish Dictionary - läkze

Meaning of Old Swedish word "läkze" (or lækze) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läkze Old Swedish word can mean:

läkze (lækze)
1) läsning, det som läses. gudz läkze (d. v. s. gudlig läsning) aktas ey STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 107. " hör the läzce jak wil for tik läsa" Su 262. ib 263.) STycke ur den hel. skrift el. ur annan religiös STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok hvilket föreläses el. sjunges vid gudSTjenST el. i ett STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer under måltid. se huru ödhmuiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLica han las sina förSTo läkze STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 56. " j leczomen oc responsoriis magha sithia hwilka som wilia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 18. ib 60, 61. " tha man läs pater noSTer fore lexomen" ST 194. " mädhan lexena läsa" ib. " aSTundadhe at wita vm gudhz modhor thäktis at han lät siunga nyio läkze j hänna ottosangom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 96. " i myne modher jomfrw marie wirdnyng skulu söSTrana sionga hwar dagh höghtidheliaka hänna tidhe medh treem läkzom" VKR 59. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 11. " for hwars thera siäl som döör aff them sculu haffuas thre messor. .. oc thre vigilie hwar thera medh threm leczom j brödhranna choor" VKR 14. j thenna aminnilse läsi huar sySTer wigilias mz ix lecze STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 93. " nar nakor persona, syter ällir brodher dör, tha göris full thiäniST mz ix leczer for then dödha oc thre psaltara" ib. " tha manadhin är framlidhin, tha haffuen manadha mot, som är wigilias mz ix leczer ib. j nio läcze hötidh (in feSTis novem lectionum)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 101 (jfr Du Cange feSTum). skulw. .. sighias twa vigilie aff ix lecciom i hwario wikw SD NS 1: 73 (1401). maa abbatissan. .. sighia sySTromen nakot til hugnadh aff the leczena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 35.
läkze (lækze)
3) läsning, lektion, undervisning. thw nampt j dagh j thine läkxe gamalt ordhquädhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 141. - Jfr STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bordhläxe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läkze may have also been written as lækze

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -om VKR 59. läcze (gen. pl.) Bir 4: 101.
 • lecze ib 5: 61 ;
 • -er ib 60, 93 ;
 • -ena ib 35, 60 ;
 • -om VKR 14.
 • läcze: -om Bir 4: 11. läkxe ib 2: 141.
 • lexe: -ena ST 194 ; -omen ib.
 • leccie: -om SD NS 1: 73 (1401). " läzce" Su 262.
 • lätzce: -ena ib 263.
 • -er FH 1: 54. (1485); Bir 5: 60, 93 ; -e ib.
 • -enar ib 60.
 • -ena ST 194.
 • -enar Bir 5: 61),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚴᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back