Läkze

Old Swedish Dictionary - läkze

Meaning of Old Swedish word "läkze" (or lækze) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läkze (lækze)
2) stycke ur den hel. skrift el. ur annan religiös bok vilket reciteras vid gudstjänst el. i ett kloster under måltid. Jfr Geete, JMÖ 289. capitula som läsas i allom tidhom, kallas oc lexer JMÖ 13. lectrix som läsa skal llexenar, skal staa hökt ope som en predikare ib 14.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läkze may have also been written as lækze

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • läxe: -en JMÖ 125 ;
  • -inne SpV 398. lecxe -er STb5: 305 (1513; Bil.); -erne SvKyrkobr (Lucid B) 203. lexe: -en JMÖ 14 ;
  • -enne ib 15 ; -ena ib; -er ib 13 ; Stb 5: 305 (1513; Bil); -enar i b 14. lätze Mecht 189. lätzcenne ib. lätzte ib 145),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚴᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back