Lämpelika

Old Swedish Dictionary - lämpelika

Meaning of Old Swedish word "lämpelika" (or læmpelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lämpelika Old Swedish word can mean:

lämpelika (læmpelika)
1) med lämpa, på ett fogligt el. lämpligt sätt. thet gik lempeliga til FM 130 (1502).
lämpelika (læmpelika)
2) beqvämigen, lätt. " huru han och hans partii lempelighasth kunde oss förderfwe" BtRK 379 (1501). ib 451 (1520).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lämpelika may have also been written as læmpelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • lempeliga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛘᛕᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back