Lämpeliker

Old Swedish Dictionary - lämpeliker

Meaning of Old Swedish word "lämpeliker" (or læmpeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lämpeliker Old Swedish word can mean:

lämpeliker (læmpeliker)
1) lämplig, passande, tjänlig. " bödz thöm allom vijdh theris vj marck ath göre betre forwaret och lempeligere gerningh, än the her til giort haffue" STb 3: 210 (1495).
lämpeliker (læmpeliker)
2) sinnrik, illfundig? ath han ey wndy nagon lämpeligen liiST (sub alicuius dolositatis machina) aktar ath swika oc forråda oss Troj 200.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lämpeliker may have also been written as læmpeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lämpeligen.
  • lempeligere STb 3: 210 (1495)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛘᛕᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back