Lämpeliker

Old Swedish Dictionary - lämpeliker

Meaning of Old Swedish word "lämpeliker" (or læmpeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lämpeliker (læmpeliker)
lämplig, passande, tjenlig. mång lempelighen stycker han moth them fan RK 3: (sista forts.) 5566. ar thedt lempeligest BSH 5: 10 (1504). " om ther finnes kunne lempelig leglighet til" FM 486 (1510). Jfr olämpeliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lämpeliker may have also been written as læmpeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -lig.
  • -lighen (n. pl.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛘᛕᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back