Lana

Old Swedish Dictionary - lana

Meaning of Old Swedish word "lana" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lana Old Swedish word can mean:

lana
L.
lana
1) commodare, mutare, låna, utlåna, lemna ss lån el. förSTräckning. forfars nakath laan honum närwarande som lanadhe (Cod. A. wtlänt 338) MB 1: (Cod. B) 560. " forfars laanith sidhan han är ey när som lanadhe (Cod. A wtlänte 338)" ib. " han lant mik xxx renska gyllene" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXI. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 543. - låna, upplåta, medgifva begagnandet af (faST egendom). huus laanä them sum bedhäs SD 4: 465 (1335, nyae afskr.). lante fatikom herberghe ST 284.
lana
2) förläna, förunna. " af þy goþe. guþ hawer oss. .. laant oc giwit" SD 5: 561 (vi hawum þer til (åt Ås kloSTer) lant SD 5: 566 (1346).
lana
4) låna, taga lån. the wile legge sik ther alle STörSThe vinningh om ath lona ok borhga FM 369 (1508). " betalede vel thet the hade lonth" ib 554 (1512). - låna, taga ss lån. mz lantum asna Bil 173 (kan föras till 1). - lana in, inlemna ss lån. her lonte jak sädhen in FM 554 (1512). Jfr in lana. - lana ut, utlåna, utlemna ss lån. looth lone vth then säädh FM 533 (1512). Jfr ut lana. - Jfr forlana samt läna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • laanä.
  • lona.
  • lone.
  • lante ST 284 ; PM LXI.
  • lanthe RK 3: 543.
  • lonte FM 554 (1512).
  • -ter) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back