Lana

Old Swedish Dictionary - lana

Meaning of Old Swedish word "lana" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lana Old Swedish word can mean:

lana
L.
lana
1) låna, utlåna, lämna såsom lån el. försträckning. tha sagde tywfwen ath hans hustrv klokkarens hade faath hanom skedhene oc han skulle lanth henne p ᵍᵃ pa henne ATb 2: 14 (1473). " hwat fatigho folke giffs thet räknas fore gudhi laanth" MP 5: 172. thee ijᶜ. .. mark. .. som iach honom lonthe GPM 2: 311 (1508?). HLG 2: 77 (1517. HSH 17: l186 (1524, Brask). hon lanthe twa mäktogha greffwa otalika päningha JMPs 403. 2) förläna, förunna. gudh haffwer them lanth (contessit) at wäfwias i them thingom som wthantil ärw SkrtUppb 67.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • laana.
  • lona.
  • laanth MP 5: 172.
  • lanth ATb 2: 14 (1473) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back