Läna

Old Swedish Dictionary - läna

Meaning of Old Swedish word "läna" (or læna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läna Old Swedish word can mean:

läna (læna)
L.
läna (læna)
1) commodare, mutare, låna, utlåna, lemna ss lån el. försträckning. länte hanom sin asna Lg.">Bu 173. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 21. Allius. 1850--54.">Di 79, 112, 144. " konungen länthe them aff pryzen mykit gull" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 537. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 432. - öfverlåta, lemna (menniskor till bistånd). bidher konungin sina dotter, at hon wille läna moysen sino folke til forman, hon länte honom moysen nödhugh epter myKLa bön MB 1: 279. " thz folk han hade honom länt" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 824. Allius. 1850--54.">Di 34, 206. - låna, upplåta, medgifva begagnandet af (fast egendom). the hawa oss länt thässe therra goodz SD NS 1: 317 (1404). " löste thesse forsagdho gozen i geen til siin, som han länt hafdhe for:da folka karlsone til godo i hans lifftima" ib 371 (1404). " länte them en gard" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4384. " länte them eth hwss" ib 2240. hus läna þöm sum beþäs med gooþ wiliä SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). ey vilia the taka mik j herberghe älla läna mik hws KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 158. " at thw vili läna hanom sällan til sunnadagx" KL 217. " them herbärghe läna" Lg 3: 725. ib 336, 714. MB 1: 188. KL 105, 239.
läna (læna)
2) förläna, förunna, gifva. ther tholka gafwor thör at läna Al 2316. " iak bidher thik läna os nakath radh her til" Fl 417. " biscops skrudhin skAl ey länas (conceAllius. 1850--54.">Di) androm for manna vinskap" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 317. - särsk. om gudomliga gåfvor (hvarvid dock äfven bet. 1 kan anses ingå i ordet). han (ɔ: gud) oer welduger ouer them bade !UDDA_TECKEN? All jorderikis frygd ok hymmerikis nade) at giffwa ok läna hwem han thz an Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 5. " han vannytiadhe thz som honum var länt (concessis)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 198. världz thing äru mannenom länt til vidhirthorfft ib 229. ib 275, 3: 45. herran gudh haffwir mik länth liffwit. .. än til närwaranAllius. 1850--54.">Dis dagh MB 2: 40.
läna (læna)
3) förläna, öfverlåta ss län el. förläning. än konungin hafdhe länt (concessisset).. . nakrom herra nakan krononna deel KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 400. " thz (ɔ: lanAllius. 1850--54.">Dit) var ey honum länt ok ey pantsat" ib 401. " om j [1] dag länte han wäl iij et län" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7366. " konungen lenthe hanom. .. badhe oland oc norundh" ib 7522. SD NS 2: 81 (1409, gammAl afskr.). Al 3799. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 216. " hertoghen lente them gotz ok wAld" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 885. " foghtedöme monde han honum läna" ib 3: 178.
läna (læna)
4) låna, taga lån. bögynner k cristiern KLemning. 1860. SFSS.">Borgha och läna tiil ath löna sina swäna aff somme c [100] maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK och somme tw Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 675. - låna, taga ss lån. lente ther harnisk aff en KLemning. 1860. SFSS.">Bondä Allius. 1850--54.">Di 89.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läna may have also been written as læna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lena.
  • -ar Lg 3: 336.
  • -ter) ,
  • läna sik , öfverlemna sig. läna sic atar ihesu, christo vndi cristno tro Bu 29. - Jfr be-, bort-, for-, ut-läna, samt lana.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
➞ See all works cited in the dictionary

Back