Land

Old Swedish Dictionary - land

Meaning of Old Swedish word "land" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

land Old Swedish word can mean:

land
L.
land
1) land (i motsats till vatten), i sht STrand. tha kerde the aff farza by pa the mwnka aff pades, ath the STodho pa farzaby land och haffnade farzaby watn i forzen SD NS 3: 219 (1417, gammal avskr.). laxEKaar. .. som konungen haffuer them wnt widh konungs land ib. ib. STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 251 (1412-17).
land
2) jord, jordegendom. - (jord)område. Se SDw 2: 1526. ällofwa örtoghxland jord i EKeby liggiande widh wäSTerSTa landet i gaMBla vpsala sokn SD NS 3: 72 (14159. japer i mädilby. .. loot. .. katerine jenissadotter I öreslandh jordh i mädilby, lvij öre nämaren öSTra landit ib 103 (1416). ib. ib 167 (1416) , 508 (1419).
land
4) landskap. Jfr R. Pipping, Kommentar t. ERikskrönikan 556. EK 2352. Jfr lande. 5) land, de i landet boende. Se SDw 2: 1256. biscopen i abo haffde thet godzit fangit laglika oc skällika eper ty han ther bewiSThe meth eno opno breffue landzens i alande och foghtens, som tha ther war SD NS 3: 328 (1418, avskr.). " en STor ssamquemd aff al menighe landhen" GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 129 (1511).
land
6) land, landsbygd. " twa bröder bygde j enom lby ltil saman vppa landena" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 277. " the skulo aff by ok vppa landet hielppa bondanom" STb 1: 365 (1482). " ath han ecke förde olaga kiöSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMen medh sik vp i landeth" ib 378 (1482). bödhz anders sartor, aff landh kom, fornöye kemmenerana jnnan solseth wiidh sine iij (3) marck ib 2: 526 (1491). - (?) j gamlbablötha. .. ägher cloSTrit ena STongh oc 5 1/2 alin; affradit är eth aarit 13 GUtniska, thet är 11 1/2 huit, oc annat aareth 7 huita. thet är 1 gard för eth landh VKJ 139. - Jfr aker-, biskops-, dagh-, for-, fädhernis-, födslo-, gränz-, halfmakra-, karp-, kask-, mark-, markskat-, punda-, pänninga-, snesa-, span-, spanna-, sädhis-, tun-, tunno-, thynia-, ängia-, ödhe-, öris-, örtogha-land.
land
1) lantman, lantbo. GU C 20 s. 534. 3) person från samma land som ngn annan. än thy then bertil war ey swärlikis jnfödder man lydde han sinom landz mannom tyskom. loch fyäffwlsens jnskywtilse STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMBref 310 (1512). Jfr landman.
land
2) landsrätt, överdomSTol för Finland; sammankomST med denna. then tiid vij lanz rätten hullom i abo a högborens forSTe weghna SD NS 3: 51 (1415). " at ther i landhit (ɔ:Z Finland) skal haldas en tiidh vm äreth en mene rätgang som ma kalla landz räth" STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 350 (1435). Jfr landrätter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • *landa beskrifning ,
 • *landa beskrivare ,
 • *landa boe ,
 • landa märe
 • *landa skil
 • *lands boe
 • landzboo )
 • *lands bonde
 • landz- )
 • lands bygdh (landz-. -bygd. -biugd: -enn Priv F Sv st 214 (1494, avskr.). -bögd: -en STb 1: 494 (1482, Burspr), ib 2: 496 (1490) ),
 • *lands bygning
 • landzbigningh )
 • lands del
 • lans- )
 • lands domare (landz-. lans-),
 • lands foghate (-fogte. med art. lanssffoothen ATb 3: 293 (1515) ),
 • lands folk (landz(s)-),
 • *lands forradhare
 • landz forrädare )
 • landsförrädare GU C 20 s. 412.
 • *lands fästa
 • landz- )
 • *lands gilde
 • lanssgylldhe )
 • *lands giäld
 • landzgel )
 • lands gods
 • *lands helagher
 • landzheligt) ,
 • *lands husfru
 • lands härra (-here),
 • *lands höghtidh
 • landz högtiid )
 • *lands höghtidhis dagher
 • landzhögtidis- )
 • lands insighle
 • landtzincigle )
 • lands kirkia (landz-),
 • *lands knekt
 • -er) ,
 • lands köp (landz-. lanz-. -köpp. -kiöp),
 • lands köpare
 • landz- )
 • lands lagh
 • lanz-.
 • laanslaag )
 • lands luter (lanzluther),
 • lands man (landz-),
 • *lands miärdhre
 • landzmiärdre )
 • lands nämd (landhznämpdh),
 • lands provaster
 • landz prouast )
 • *lands resa ,
 • *lands rygger?
 • landzrygga )
 • lands rätter
 • landz-.
 • lanz- )
 • *lands sidha ,
 • *landssidhis ände? (landz sidhes-),
 • lands sidher ,
 • lands skra ,
 • lands syn
 • landz- )
 • lands thing (landz-. -ting(h). -thiing),
 • *landsthings vitne
 • *lands äghodel ,
 • lands ände (lanz ändhe Se Sdw 2: 1257),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back