Land

Old Swedish Dictionary - land

Meaning of Old Swedish word "land" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

land Old Swedish word can mean:

land
L.
land
1) land (i motsats till KLemming. 1846.">Vatten), i sht KLemming. 1871--73.">STrand. raKLemming. 1871--73.">ST at lande, viku at KLemming. 1846.">Vatne KLemming. 1871--73.">SToria vigtig urkund, den förlorade SöderköpinGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-Rätten. Af G. E. KLemming. I Vitt. HiKLemming. 1871--73.">ST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 59. " til land eller watn" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 132 (1371). thört land KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 156. " þe baro a land hälaghan licama" Lg.">Bu 166. " swa länge skipit fore Fra lande" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 350. komo när landeno ib 853. " forom wi. .. ok han (forsen) meth reep Fra land til land thwers öffwer mältä" SD NS 1: 646 (1407, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). ägher kroner !UKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: kronen) enskylth badhen landhen KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 175 (1500, eft. nyare aftr.). " finGO see eet skip a andro landene" KLemming. 1871--73.">ST 156. KLemming. 1862.">Al 2346, 2347. " gangen op a landith" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 172. foor til landz ib. " the lagdho til land" KLemming. 1844.">Fl 8. " loto thera örss föra til landa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1655. " sende Lg.">Budh til KLemming. 1871--73.">STranda at wisa huar bezKLemming. 1871--73.">ST wara koma til landa" ib 2: 2660. sill ok fiisk kom yfFrith til landa ib 1: 1278.
land
huetelandum ib 89 (1290).
land
3) land, landKLemming. 1871--73.">STräcka. KLemming. 1856.">SOm bodheo nordh i landit j bärgen oc rwna landeth. oc j slätta landit (in montanis et in planitie) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 32. " j slätta landhen widh moab (in cMPeKLemming. 1871--73.">STriLg.">Bus Moab)" ib 38. - land, ett folKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS område, rike. gaf þöm land Lg.">Bu 77. " gik opta vm kring landet" ib 12. " tha han aff landeno foor" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 132 (1371). " com tel indie land" Lg.">Bu 203. " sancti iacoKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BS land (Spanien)" KLemming. 1844.">Fl 4. " til hedith land" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 95. " KLemming. 1862.">All landen om kring mällan KLemming. 1862.">Alandz haff oc iorsKLemming. 1862.">Ala haff" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 3. " äru swerike oc götland älzKLemming. 1871--73.">STa land oc bygdher thenna wägh iorsKLemming. 1862.">Ala haff" ib. " the ödhemaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa KLemming. 1856.">SOm mällan landanna lagho" ib 279. " thz war sidher i them äwum oc i them landom" ib 208. " vil. .. winna idher ok idher land" KLemming. 1862.">Al 123. " huru kunungur älla höfdinge skKLemming. 1862.">Al KLemming. 1871--73.">STyra land ok KLemming. 1862.">Almogha" KLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 56 (140, 61). nv är kununger til landa (d. v. s. till regering) kumin ib 12 (29, 13). wil han haffua landh ok län KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 242. hwar ärlig herre oc GOdh man KLemming. 1856.">SOm land och län haffuä aff ider naade KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 268 (1501). " octouianus lete anzsuar af afguþum huar äpte han skulde landom raþa" Lg.">Bu 63. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 208. " KLemming. 1844.">Flere cKLemming. 1862.">Alla här ilandom häLgha þors dagh: en KLemming. 1846.">Vars härra vpfärþ tel himirikiz" Lg.">Bu 61. - hemlandet. i uttrycket til landa. hem til landa fara KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 285. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 225. KLemming. 1846.">Va 3, 52. " han vilde fara heem til landa" KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifGrönblad. 1857.">FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 1834. ib 4704. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 299, 2912, 4206. KLemming. 1871--73.">ST 473. KLemming. 1846.">Va 23. " han wille ok ey hem til landa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 937. " thz fördo the mz sik hem til landa" ib 645. reed swa thädhan ok hem til landa ib 1938. ib 3314. sigelde han til landa heem ib 3108. " sända han wel til landa heem" ib 1936. ib 3429, (LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 221. KLemming. 1871--73.">ST 4. komma heem till landa KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forKLemming. 1871--73.">ST.) 4514. ib 4553. kom KLemming. 1862.">Aldre meer atir til landa KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 351. " huru the komo mz liue til landa ib. "Fr 1427. " til landa fara" ib 2668. KLemming. 1862.">Al 332, 5403. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3162, 4026, 4172, 4362. til landa ridha Fr 1246. KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifGrönblad. 1857.">FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 1918. " senda Lg.">Bud til landa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1685. " hon war vänlika förd til landa" ib 428. ib 1948. sigildo til landa ib 1660. " took hertogh erik langa til landa" ib 2972. " hwi wilin ij til landa nw lata war här skilias ij tw" KLemming. 1862.">Al 4205.
land
4) landskap. " e i hwat land i KLemming. 1846.">Vart riki wir kunnum i komä" SD 1: 668 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). a förKLemming. 1871--73.">STä þinge laanz, hundäris äller fyärþunGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS ib 5: 376 (1344, nyare afskr.). mädh KLemming. 1862.">Allum thöm landum ok KLemming. 1871--73.">STadhum KLemming. 1856.">SOm jak bo inne hafdhe KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 132 (13719. lanzsins laghman ib 188 (1386). ib 185 (1386). menegha landith samthykte ib 3: 282 (1470). " j eet land KLemming. 1856.">SOm hetir värand" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 844. " sculle engelbert vm landen fara" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2228. ib 2231, 2336. " warder konunger a moraKLemming. 1871--73.">STen wKLemming. 1862.">Alder med KLemming. 1862.">Alla landa vilia" ib 1: 4458 (landa skulle dock här möjl. kunna föras till lande, m.).
land
5) land, de i landet boende. lät tomas cKLemming. 1862.">Alla saman KLemming. 1862.">Alt landet Lg.">Bu 184.
land
6) land, landsbygd. " KLemming. 1871--73.">STädher eller land" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 86, 2: 33. KLemming. 1856.">SO 13, 18. Lg 3: 719. " baadhe a lande ok i köpKLemming. 1871--73.">STadh" SD NS 1: 200 (1402). KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 102 (1399). aff landit toko the swin ok nöth KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2944. - JFr attunGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-, blamanna-, bya-, fadhur-, KLemming. 1844.">Flanda-, fiälla-, KLemming. 1844.">Flata-, KLemming. 1844.">Flut-, folk-, folKLemming. 1871--73.">STer-, foKLemming. 1871--73.">STer-, fädher-, fädhernis-, fädhrinis-, Grekara-, hKLemming. 1862.">AlfattunGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-, hKLemming. 1862.">AlGrönblad. 1857.">FMaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK-, hKLemming. 1862.">AlGrönblad. 1857.">FMaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa-, hKLemming. 1862.">AlförtoGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-, huna-, iudha-, karp-, kask-, krok-, maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK-, maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKar-, mäghin-, mälis-, oKLemming. 1846.">Van-, pund-, pänning-, pänninGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-, siättunga-, siättunGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-, siö-, spanna-, sudher-, ut-, vin-, äghodelis-, ärfdha-, ö-, ödhe-, öris-, örtogh-, örtogha-, öKLemming. 1871--73.">STer-land, samt innanland.
land
1) landtman, landbo. " Gra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 57 (1474). "
land
2) inbygggare i landet. vildo KLemming. 1862.">Alle lanz män väria iohannem KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 659. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 414. - inbyggare i ett landskap. tolf män. .. tilnäMPde af oss oc laanzmannum i laghsaghu hwarre SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). - JFr landman.
land
1) landKLemming. 1871--73.">SToria vigtig urkund, den förlorade SöderköpinGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-Rätten. Af G. E. KLemming. I Vitt. HiKLemming. 1871--73.">ST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt, landslag. a) i land el. rike gällande rätt. hawom thet til lagha ok lanzrät wi sielue wiliom KLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 61 (151, 66). KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 847. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 15. " han nödhgadhis mz lanz rät" KL 22. " vili är ey landz räth" GO 64. ib 766. b) i landskapet gällande rätt. a þinGrum kräuis rätter äptir þy sum lanz rättär sigher äller lagh SD 1: 659 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). c) i riket på landet gällande rätt, landKLemming. 1871--73.">SToria vigtig urkund, den förlorade SöderköpinGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-Rätten. Af G. E. KLemming. I Vitt. HiKLemming. 1871--73.">ST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. thänne forscrepne eghiodeel laghLg.">Budhyn oc laghKLemming. 1871--73.">STanden äpter KLemming. 1862.">Allom landz rät SD NS 1: 11 (1401). " meth lagh eller lanzrät" ib 2: 46 (1408), 112 (1409); KLemming. 1862.">Alla tre KLemming. 1871--73.">STällena kunna föras till a).
land
2) landKLemming. 1871--73.">SToria vigtig urkund, den förlorade SöderköpinGra Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-Rätten. Af G. E. KLemming. I Vitt. HiKLemming. 1871--73.">ST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt, öfverdomKLemming. 1871--73.">STol för Finland. JFr KLemming. 1871--73.">STyffe, Skandinavien under UnionKLemming. 1871--73.">STiden 2 uppl., s. 323; Hildebrand, Sveriges Medeltid 2: 92. KLemming. 1862.">Alla the ther biggia oc boo vnder ten landzrät war naadh haffuer skipat i abo SD NS 2: 350 (1411, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). KLemming. 1846.">Varä eskeliga (för elskeliga) GOde men, ther vy haffua befolth sitia offuer landzrättin i öKLemming. 1871--73.">STerlandh i abo ib 865 (1414, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). pa landzrätten FH 1: 41 (1467, nyare afskr.). ib 5: 101 (14486). then thidh wi niclis olaffKLemming. 1856.">SOn aff säKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKilax konungx doom haffwande j thetta sin a. .. konung erics vegna KLemming. 1856.">SOne KLemming. 1856.">SOnasKLemming. 1856.">SOn laghman j nordfinna, mattis marthenKLemming. 1856.">SOn laghman j sudherfinna fore landzretthen saathum j abo ib 2: 111 (1438). ib 112, 5: 72 (1476), 127 (1488, nyare afskr.). then tiidh. .. her KLemming. 1871--73.">STen KLemming. 1871--73.">STwre swerigis rikis forKLemming. 1871--73.">STandere landz rätthen hiölt j abo ib 125 (1488). ib 6: 65 (1476, nyare afskr.).
land
1) en KLemming. 1856.">SOm röfKLemming. 1846.">Var i landet. eKLemming. 1871--73.">ST tw her landes röffware och förrädere Grönblad. 1857.">FM 554 (1512).
land
2) våldsherskare, tyrann. " KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 267. "
land
1) landsände, landsGräns. " foor maxencius fierren til lanz endha (extra regionis confinia)" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 537. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 210, 264. Bir 3: 399. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 59. thera ordh ginGO wt til världinna landz ända Gr 300.
land
2) landsände, område, land. the korsförarne. .. hwilka ther iak skypadhe oc satte j thöm landzändomen (finiLg.">Bu terrarum) Bir 1: 264. " vtgangande aff them landz ändom KLemming. 1856.">SOm heter tyrus (de finiLg.">Bus Tyri)" MP 1: 262. " hvem han matte sända i the lanzändanna (partes)" Ansg 191. " KLemming. 1856.">SOm hans lanz ändha skinnadho" Lg 219. KLemming. 1862.">Al 1503. " i thom lanz ändanom blifwa" SD NS 1: 554 (1406). ib 676 (1407), 677 (1407). sancte eric. KLemming. 1856.">SOm then lanzända (Findland) kom förKLemming. 1871--73.">ST til criKLemming. 1871--73.">STindom KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 196 (1495). " j then lanzenden veKLemming. 1871--73.">SThergötlandh" ib 5: 117 (1506). " om thenne lanzändha möre" ib 145 (1507). KLemming. 1871--73.">STaar her KLemming. 1862.">AlKLemming. 1871--73.">STinges well tiill i thenne landzände, swa oc her. paa slotthet (VeKLemming. 1871--73.">STerås) ib 161 (1507) ib 8 (1504), 467 (1511). - JFr landände.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • landa fäghir ,
 • landa lagh ,
 • landa märe
 • landemäre RK 3: (sista forts.) 5436. landemär (i rimslut) ib 4366, 5595),
 • landa märke
 • landaredh
 • -reed )
 • lands almänninger ,
 • lands asyn ,
 • lands bok ,
 • lands bro ,
 • lands bygdh
 • landz- )
 • lands byr
 • landzby )
 • lands del
 • landz- )
 • lands domare
 • lands drotin
 • landzdrotin.
 • lanz droten L.),
 • lands farare
 • landz- )
 • lands flyktogher
 • landz- )
 • lands foghate
 • lansfoghate.
 • landzfoghote.
 • landzfogote FH 5: 16 (1462); -fogotene BSH 5: 420 (1510).
 • landzfoguthe: -fogutha ib 168 (1507). lanzfogute. landzfoghodhe. lanzfoogthe BSH 5: 498 (1512). landzfogtde),
 • lands folk
 • landz- )
 • lands fridher
 • landz- )
 • lands fru
 • lands förste
 • landzförste )
 • lands förstinna
 • lantz fforstina )
 • lands ganger
 • landzganger )
 • lands godz
 • lands gräns
 • landzgränss )
 • lands härra
 • -herrom ib 339.
 • landisherra: -herra (pl.) RK 2: 7733. " landes herre" BSH 4: 251 (1500) ),
 • lands höfdhinge
 • landz-.
 • lanz- Lg 266.
 • landis- ST 228.
 • landz höffdynge: -höffdynga PM 14 ),
 • lands insighle
 • lans- )
 • lands kirkia
 • landzkirkia )
 • lands klärker
 • landzclerchier BSH 4: 150 (1491)),
 • lands köp
 • landzköp.
 • -kiöp )
 • lands köpare
 • landz- )
 • lands köpman
 • landz- )
 • lands lagh
 • landz-.
 • lanz-.
 • lans- )
 • lands luter
 • landzluter.
 • lanz
 • lwther: -lwthenom SD NS 2: 88 (1409). landzloter.
 • landhzlotter: -lottin DD 1: 170 (1499, nyare afskr.) ).
 • lands löpare
 • landz- )
 • lands mal
 • lanz mal )
 • lands man
 • landz- MB 1: 414. lanz-. laanz-. lanzmaþär L.),
 • lands märke
 • landz- )
 • lands nämd
 • landznempd )
 • lands provaster
 • lands präster
 • landz- )
 • lands rätter
 • lands rövare
 • lands sidher
 • landz- )
 • lands skräddare
 • landz- )
 • lands skyld
 • landzskyld.
 • lanzskyll (frf. vok. i änd.).landzsculdh),
 • lands syn
 • -landz-.
 • lanssyn )
 • lands synaman
 • landzsyne-.
 • landz syune- BtFH 1: 140 (1507).
 • landzsine- FH 5: 213 (1513). landz synis-),
 • lands tiäld
 • landz- )
 • lands þing
 • landzthing.
 • lansthing.
 • landzthngh )
 • lands vist
 • lans- )
 • lands vägher
 • lands ägha
 • landzägha )
 • lands ände
 • landz-.
 • lanz-. lanz endhe. lanssendhe BSH 5: 8 (1504).
 • lansende: -enden ib 467 (1511)),
 • lands änding
 • landz ändihing )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back