Länd

Old Swedish Dictionary - länd

Meaning of Old Swedish word "länd" (or lænd) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

länd (lænd)
länd. "" läg thina hand vnder mina länd (femur) oc swär" MB 1: 203. " lagdhe swennen sina hand vnder sins herra länder ib. "ib 257. " skulin i giordha idher om länderna (renes)" ib 308. " bar honom eth klädhe mz hulko han gladlika sina lände (verenda) hulde" Bir 1: 30. ib 2: 132. " signadh vari thin länd (luMBi)" ib 4: 138. " wälsignadho warin thina. .. benedidho lände ib 151. "MP 1: 49, 277. Iv 3060. Al 9465. Lg 725. MB 2: 76, 96.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so länd may have also been written as lænd

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ländir MP 1: 277. länder. lände. ländä Iv 3060.
  • ländirna MP 1: 277.
  • länderna.
  • ländena MP 1: 49. " ländänär ib),
  • lända värker
  • lindhä- LB 6: 106 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back