Landboe

Old Swedish Dictionary - landboe

Meaning of Old Swedish word "landboe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

landboe Old Swedish word can mean:

landboe
L.
landboe
1) landbo, arrendator. thet göstaff stwre och nilss stensson röffuade mik och mine lambo [ɔ: landbor] Thomas Varningsbref 6 (1436). noghra jordh ther han haffde sath lambo wppa SVartb 416 (1445). VKj 10 (1447). en fiärdhiongx attungh i wathneno, som hether golsio, landbomen til fiskerij ib 60 (1447). ib 169 (1480). wii. .. helse ider alle fribörna frelsesmän, bönder, landbo oc meniga almoga Uppspriv 15 (1488) , thät war en riker man som hafde en sysleman ower sit godz ok sina landbo MP 4: 153. thär näst war han (ɔ abrtaham) lanbo (colomus) j philistinorum landh mangha dagha SpV 377. 2) = landboa bol. jak hawer saalt mith gooz, liggiande i hoornboro, hulkin sum bredhe garden heter, ok een landbo ther vnder Vg Fornmt III 7-8: 154 (1378). tha sätiom wi thy. .. closte til pant all war godz. .. wndan takit lökestadha oc the landbo ther wnderliggia Rääf Ydre här. 1: 202 (1391). - Jfr landa boe, lands boe sam frälse-, kirkio-, krono-, ärkebiskopslandboe.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lanbo SpV 377.
 • lanbona ib 169 (1480). ack. landbogha Svartb 417 (1446).
 • lamboa ib 416 (1445). landbo Rääf Ydre här. 1: 202 (1391); Uppspriv 15 (1488). landboo Priv o skyddsbr 183 (1442).
 • lambo Thomas Varningsbref 6 (1436).
 • landbor MP 4: 154 ),
 • landboa bol ,
 • *landboa byr
 • landbo- )
 • *landboa foghate
 • landbofoughte )
 • landboa gardher (landbo-),
 • landboa godz (landbo-. -gotz),
 • *landbolösa? (landbo-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦᛒᚮᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
Uppspriv
Uppsala stads stadsprivilegier jämte dit hörande handlingar. Utg. af C. M. Kjellberg. 1907.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back