Landboe

Old Swedish Dictionary - landboe

Meaning of Old Swedish word "landboe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

landboe Old Swedish word can mean:

landboe
L.
landboe
1) landbo, arrendator. " i ärin mine landboa (coloni)" MB 1: 374. " han skal wara mz thik swa som laeghoswen eller landboe (quasi mercenarius et columus)" ib 375. Lg.">Bil 373. " bondom och landbom" SD NS 1: 623 (1407). FM 23 (1389, nyare afskr.), 501 (1510). BSH 1: 142 (1373), 2: 35 (1396). RK 2: 4063. MD (S) 284. PfN 137. VKR 31, 36. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 114, 117. Lg 3: 195. MBla Stadgar [såsom bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 41.
landboe
2) = landboa bol. fik honom huat han torffte widh alden skogha ok fiske sioa brytia qwerna ok landbola RK 1: 219. ib 1181. SD 4: 389 (1434), 5: 562 (1346). wllaui oc rötne medh ennum kuernnaström oc tuuem landbom oc löppanäs medh ennum landbo ib 6: 180 (1350). all the godz badhe landbo oc thorppara thär wnder liggia ib NS 1: 171 (1402, gammal afskr.). twa landbo, som herra thomus van vitzin til pant hafthe fore lx maRKer thidhisca peninga, item I thorp, en landbo oc tw thorp ib 2: 101 (1409). " ij landbo som ligge i gardh by sokn ib. - Jfr almänninMBla Stadgar [såsom bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-, bonda-, frälsis-, kiRKio-landboe. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • landbo Bil 373, FM 23 (1339, nyare afskr.); SD NS 2: 101 (1409). dat., ack. landboa BSH 1: 142 (1373).
 • landboä SD 5: 562 (1346).
 • landbo ib 6: 180 (1350); VKR 36 ; Bir 5: 117.
 • lantbo MD (S) 284.
 • landbor BSH 4: 99 (1483).
 • landboor ib 293 (1501).
 • lanbor Lg 3: 195.
 • landbo BSH 2: 35 (1346). 3: 46 (1452). ack. landboa RK 1: 219.
 • landbo ib 1181, 2: 4063.
 • landbor BSH 5: 110 (1506).
 • lanbor ib 4: 241 (1498).
 • landboum SD 4: 389 (1334), 5: 562 (1346). landbom ib 6: 180 (1350), NS 1: 623 (1407); MD (S) 284.
 • lantbom ib. " lanbom" BYH 1: 183 (1379)),
 • landboa bol
 • landbobol )
 • landboa böle ,
 • landboa gardher
 • landbogardher. landbogaarder: -gaarda SD NS 1: 126),
 • landboa gods
 • landbo goz )
 • landboa iordh
 • landboiordh )
 • landboathorp
 • landbothorp )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦᛒᚮᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back