Landgiäld

Old Swedish Dictionary - landgiäld

Meaning of Old Swedish word "landgiäld" (or landgiæld) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

landgiäld (landgiæld)
landgille, landskyld, arrendeavgift. Se SDw 2: 1257. pro pensione dicta landgiald SD 6: 294 (1351; om gods i Västergötland). RP 2: 370 (1399; om gods i Östergötland). at han ma thet besithia swa lengi han liffuer oc göra ärchidegnenom i abo til arlikit landgäld v marc peninga Svartb 299 (1422 ; om gods i Finland). ib (Skolkl) 295 (1422? d:o). ib 403 (1442 ; d:o). for ty rättharin. .. plägher köpa fisk for thet landgällit i twisth är VKj 67 (1466). ib 99 (1466 ; om gods i Småland), 65 (1480; om gods i Östergötland), 34 (d:o). alt vnder eth landhgeel eller affrad ib 147 (om gods i Småland). Arnell Brask Bi 16 (om gods i Linköpings stift), ib 23 (d:o).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so landgiäld may have also been written as landgiæld

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -gield RP 2: 370 (1399)
  • -gäld Svartb 299 (1422). - geldh ib (Skolkl) 295 (1422?), ib 403 (1412). -gäl VKj 99 (1466); Arnell Brask Biᴵ 23; -gällit VKJ 67 (1466).
  • -gel: -gellet Arnell Brask Biᴵ 16. -geel VKj 147. -geell ib 34. langil ib 65 (1480) ),
  • *landgiälds pänningar
  • langels-.
  • langelz-.
  • -päninga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦᚵᛁᛅᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back