Landgilde

Old Swedish Dictionary - landgilde

Meaning of Old Swedish word "landgilde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

landgilde
L. = landgiäld. Se SDw 2: 1257. ad the. .. ente aflas (för afslas) ij langille huat the gozin skylla kwnne Gadolin Pants 266 (1356 ; om gods i Småland). SD NS 3: 303 (1418; avskr., om gods i Södermanland). VKJ 102 (1466 ; om gods i Småland). han. .. baar thär op aff welleliga landgille oc al annor rettogheth Arfstv 62 (1474-75; om gods i Småland). oc sa thär tiil 800 spitfisk oc 3 1/2 fiärdongh spitfisk landgeelle VKJ 149 (om gods på Öland). JTb 107 (1522 ; om gods i Småland). Arnell Brask Biᴵ 17 (om gods i Linköpings stift). 3 1/2 fiärdungh spetfisk langello (för lagelle?) VKJ 151 (1480). Jfr lands gilde.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • landgille Arfstv 62 (1474-75). langille Gadolin Pants 266 (1356) ; VKj 215 (1480). landgelle Arnell Brask Biᴵ 17. landgeelle VKj 149. landgälle ib 102 (1466) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦᚵᛁᛚᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back