Landiordh

Old Swedish Dictionary - landiordh

Meaning of Old Swedish word "landiordh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

landiordh
åkerjord, åker. vplet oc till leghnadhe. .. jens yuersson. .. her knudh. .. östwna qwern. .. och ther medh iij öris landiordh liggendis j forsby samma stadh oc än ther till ij örtug landiordh liggendis i hökestadh torpestadh. thenne. .. östwne qwern oc landiordh som förscriffuit staar. tha vpleet. .. jens ywersson jon bonda. .. vppa her knudz wegna till ewerdeligha eghä ATb 3: 4 f. (1493). olaff. .. talede til joan wnder skoff om en ortug landiordh Uppl Lagmannsdomb 70 (1493). en örtug landh. .. fornempde örtug land jord ib 70 f. l(493). ib 72, 73, 74, 76, 78, 81 o., s. v. (1493). med mynnä en han finge til segh löse then !UDDA_TECKEN? [1/2] marc landiordh ib 92 (1494). Jfr Sdw 2 s. v. öre 3, öris land, örtogh 2, örtogha land, örtogs land, örtoghland.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -jord )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦᛁᚮᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back