Landman

Old Swedish Dictionary - landman

Meaning of Old Swedish word "landman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

landman
1) landsman. " togh. .. drängin fram. .. een dalapill fram w hyltenne och sagde til hustrunne kännir tw thenna här thet är thin landhman han skal iak sätia i ans hiärta" ATb 1: 326 (1470). GU C 20 s. 130. " ther mäd skräpper tw saa myket mz achillem äpter han war thyn landman" Troj 223. - Jfr lands man.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lan- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back