Landrätter

Old Swedish Dictionary - landrätter

Meaning of Old Swedish word "landrätter" (or landrætter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

landrätter (landrætter)
i land el. landskap gällande rätt. tha skal wart godz clingisbodha i skedhwi sokn them sama bo oc hans arfwm rätlika tilfallit oc giäldguldit wara. .. meth allem laghum oc landrät Gadolin Pants 274 (1370). Jfr lands rätter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so landrätter may have also been written as landrætter

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦᚱᛅᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
➞ See all works cited in the dictionary

Back