Landsidher

Old Swedish Dictionary - landsidher

Meaning of Old Swedish word "landsidher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

landsidher
landssed. " thu skalt land sidh fölia äller land fly" GO 7. KS 67 (166, 74). Jfr lands sidher.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦᛋᛁᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back