Landvärn

Old Swedish Dictionary - landvärn

Meaning of Old Swedish word "landvärn" (or landværn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

landvärn Old Swedish word can mean:

landvärn (landværn)
L.
landvärn (landværn)
huru landit skulle settias i landwern HSH 18: 34 (1496).
landvärn (landværn)
2) det som tjenar el. nyttjas till landets försvr, försvarsmedel. annor landwärn äru borghe ok godh fäste KS 84 (207, 93).
landvärn (landværn)
3) fäste, fästning. med al sloth och land wernar (municionibus) SD 5: 207 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). med al theras sltoth och landh wärner ib 230 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so landvärn may have also been written as landværn

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦᚠᛅᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back