Längd

Old Swedish Dictionary - längd

Meaning of Old Swedish word "längd" (or længd) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

längd Old Swedish word can mean:

längd (længd)
1) längd. " i rum. tedhe han mik längd oc bred hwar jac schulde gudz mönster byggia" Bil 846. Fl 1240. Al 7327. hänna längd war siäxtighi fota ib 4925. " haffua qwämmelika formaa j länkdinne" Bir 5: 45. " gak ower Alt rikith a längd oc bred" MB 1: 180. " oplatit hafua. .. wan gardh. .. a breddena vidhir gathuna xxx Alna, östan xliiij Alna, a lengdhena lxxxiiij" SD NS 1: 34 (1401, nyare afskr.). " holken aker hAlder a sina lengd atta stenger oc fämtighi oc a bredleken atta" ib 157 (1402).
längd (længd)
2) längd. " i tid. ledhas widher. .. längd (tAlets el. predikans längd)" Bir 4: 74 - i längdinne (i längdene. j lengdenä. i längdin), i längden. han (den nye seden) wil thok lithet froma j lengdenä Va 46. " han kan wäl mynnes ther pa i längdene" BSH 4: 317 (1502). " gud lathe mik thet. .. i längdin niwthe til godo" FM 189 (1504).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so längd may have also been written as længd

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᚵᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back