Längd

Old Swedish Dictionary - längd

Meaning of Old Swedish word "längd" (or længd) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

längd (længd)
1) längd. li rum. lengden aff hussit. .. xii!UDDA_TECKEN?ᵈᵉ (12 1/2) alin SJ 2: 102 (1487). " wäxte oc öktis länghdom j nio manadha" SvB 48 (mot sl. av 1400-t.). ib 50 (d:o). qwistha. .. brythes langth wppe aff til halffz ath the kwnna wäxa pa tiokhetena oc ey pa längdena PMskr 313. - näsadyrffwen owirlöpir rätta skikkilsinna lineam, ällir längd SpV 150. - Jfr husa längd.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so längd may have also been written as længd

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lengd.
  • lengh STb 3: 375 (1498) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᚵᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back