Langdan

Old Swedish Dictionary - langdan

Meaning of Old Swedish word "langdan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langdan
1) på långt håll. then lwkt the kände longdan ath aff the åslar aa markena lågo Troj 315. 2) långt borta. war han ey wiid hand wtan bortha moth syn faders fyender longdan ath mz en stor häär Troj 34. - Jfr längdan.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • longdan )
  • *langdan at ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back