Langer

Old Swedish Dictionary - langer

Meaning of Old Swedish word "langer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langer Old Swedish word can mean:

langer
1) om rum: lång, långSTräckt. sanctus criSToforus uar vm þän tima manna längSTar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 497. the funno qwinnor hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla manga STora ok thiokka ok mykith langa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5536. " swa ledhir som han Var langir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 30. " spikin är badhe thiokkir ok langir ib 210. myo ok lange Varo hans läggia" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 274. Vaxte biSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alken Sua langar. at han Var fulämna STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 417. " hwar thässe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alniin war längre än waara siäx STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alna" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 168. " gongande longan vägh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 220. STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 241. cum vna pecie STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Panni brygiST langth Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 420 (1345). ss tilnamn. domini magni långer Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 636 (1283, nyare afskr.). asmunVallius. 1850--54.">Di Vallius. 1850--54.">Dicti laangh ib 2: 572 (1309). magni quondam Vallius. 1850--54.">Dicti laanga ib 3: 135 (1313, nyare afskr). - i ortnamn. jn torrente. .. langafors Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 2: 51 (1288).
langer
2) om rum: lång, af en viss längd. med gen. hon (aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen) skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wara thryhundradha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alna lang STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 168. hon (lansen) Var väl thriggia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alnar lang Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 182. the (qvinnorna) waro rät siw fota lang STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5605. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 237.
langer
3) om tid: lång, långVarig. epther langan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 53. " swa langer time" ib 434. " j längrom tima" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 247. waro langatima for laghin gifwin moysi ey witande huru the sculde STyra sik ib 4: (Vallius. 1850--54.">Dikt) 238. i longa STwnd Vallius. 1850--54.">Di 23. " i länge bidhan" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 151. " til langä viSu" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 562 (1346).
langer
4) om tid: lång, under hela utSTräckningen af en angifven tidrymd. ij thetta möSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer siw dagha langha mondo the badhe ridha ok ganga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5437. " wi danzsom oc drikkom daghin lang" ib 7190.
langer
adv. om Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FramSTällning: lång, långsam, vidlyftig. fore. .. langa domfna ok slioa böner STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 304. tholik STykke oc annor mang wardha mik at skriffwq lang STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7180. " ther aff är lankt at säghia" STändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB 212. - for lango (förlonga. förlonge STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (Till. om Chr. II, red. A) 6294), för länge sedan. szom spätt är förlonga (red. B longa) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (Till. om Chr. II, red. A) 6424. ib (red. A o. B) 6294. - at längSTo, till det längSTa, längST, på sin höjd, senaST. swa lankt the päninga kunno at längSTo räkchia Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 48 (1408). ath the engolwnde wildo ther länger liggia än tiil som nw war i maandax äller tiVallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDax ath STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra längxSTo STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 109 (1506). - n. langt (lankt. laknt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 20. koSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. längra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 24.
langer
1) långt, på långt afSTånd, lång väg. gar laknt äpte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 20. " þe äru langt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). eigh langt Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alghanom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 26. " wräk hona lankt Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran thöm" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 200. " STodho lankt Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fran honum" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 278. " hwilkin som langt bygde wt i ödhkninne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 253. " ganga längher Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fram" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 16. " tha gik thu längra Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fram" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 24.
langer
2) långt, af en viss längd, på ett visST afSTånd. huru läanckt är mällan himins ok iorþ STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 145. - med gen. han redh tha mz henne som thz kunde warä widh enä milä wägx lankt Va 44.
langer
3) om tid: långt. lanct þär äfte vilde conSTans kunogar bryta lo[n]gSTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OBardos vnVallius. 1850--54.">Di rom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 56. " som iak hafdhe lankt förra tilreet" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 282. " ärwotha langt Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fram a quällin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 206. " thz Var lankt a nattene tha" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3567.
langer
adv. sVa langt, så långt, så vidt som, så mycket som. afhändom. .. wi os. .. thän for:da hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alf attongin ok til eghnom han. .. thy for:da STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altare oc capelle visitacionis thöm samw gudz modhors messom til STörchilse ok oppehälde i wiin ok offläte, swa lankt the litla jordhinna aVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fradh kan arlecha här epter räkchia Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 64 (1408). " ib 48 (1408). -
langer
1) långt, mycket. " i förening med en koSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. lango för" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 64. Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 212. (1403). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 346. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 385.
langer
2) för länge sedan, långt förut. hafþe iak lango lypt þino raþe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 494. " saghe sik jnnan skipbruti langu hafua taSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat vngan husSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonda" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 347. ib 211, 806, 853. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 7. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 62. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 74, 3: 282. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 3 20, (Cod. B) 550. Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 546 (1406). Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 159, 1859, 2894, 3078. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3391, 7734, 8512. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4396. ST 44. Su 57. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 6, 199. Vallius. 1850--54.">Di 260. STändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB 215. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (Till. om Chr. II, red. B) 6424. las han swa som thyt han hafdhe lango numit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok (quasi olim jam sciens litteras) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 197. - lango at, länge sedan, länge sedan som, för lång tid sedan som. thet är eigh langho at een hoop war sedher her i skären Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 348 (1404). " longo är at värlVallius. 1850--54.">Dinna howodh som är STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pafwans gardhir blidhcadhe gudh mz liurnesins hälaghet" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 54. " thz monde langa vära at thölin riddare Var komin häre" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 235. ib 3866. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 1. " böriadhe han spöria huru lango thz war at hon kaSTadhe barnith j märith" ST 89. STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 266 (1501). - lango sidhan, för länge sedan. som enom ey longo sidhan hände Su 154. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 147. - länge sedan. thz är ey longho sidhan iak honom saa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 341.
langer
adv. på längden, långs. loot hona (heden) sökia langx ok bredh äpter STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All the dödha liik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5406. watnith. .. rördhis hwarte langx äller thwärt ib 5824.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • laanger.
 • longer LfK 237 ;
 • -an ib 220 ;
 • -a Di 23.
 • länger: länge (trol. skriffel) Ber 151.
 • langt.
 • lankt.
 • längre.
 • längrom Bir 1: 247.
 • längster.
 • langaster: -an MP 2: 241. Se videare de nedanför under for lango, langt, lango, langs anf. formerna),
 • langs at , A)
 • langs genom
 • langs up mädh ,
 • langs ut
 • laangx- )
 • langa fasta
 • langa freadagher
 • -fredagher.
 • - frädagher.
 • laangafriiadagher: -friiadagh VKR 16),
 • langa freadags nat
 • langafredax- )
 • langalakan ,
 • langa pipar ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back