Langer

Old Swedish Dictionary - langer

Meaning of Old Swedish word "langer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langer Old Swedish word can mean:

langer
L.
langer
1) om rum: lång, långsträckt. en styärna ledde tre hedniska konunga, östan äptir aff longhom wäghom MP 5: 94. wedh longa östre almenninx gathe SJ 2: 217 (1492). - längste finger, långfinger. hans längxste finger, äller midhlaste Mecht 337. 2) om rum: lång, av en viss längd. längdin a källarwmeno i qwarter minnan än ix alna medh lange almene ATb 1: 43 (1455).
langer
3) lång, långvarig. - som förefaller lång, tråkig. Se Sdw 2: 1257. om en langan fredagh Mecht 206. Jfr langa fredagher.
langer
adv. på längden, längs. - at langs, på längden. stadz mwren göris runder wm kringh oc ey ath langhx PMskr 163.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • long(h)er. superl. best. m. längxste Mecht 337. Se vidare nedan),
  • *lang? (longh),
  • langha MP 4: 78, 157),
  • *langs mädh
  • langs ut
  • langx- )
  • langa fasta (longa-),
  • langa freadagher (lange-. longa-. freedagher: -freedagh SkrtUppb 149.
  • -freydagher: freydagh ib 147. -fridagher: -fridagh SvB 208 (b. av 1500-t.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back