Langleker

Old Swedish Dictionary - langleker

Meaning of Old Swedish word "langleker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langleker Old Swedish word can mean:

langleker
L.
langleker
1) längd, utsträckning i rum. han mälte tornith huru viit thz är, langlek oc bredhlek ther op a Fl Cod. B, C) 1240. Bir 1: 384, 2: 11, 3: 299, 425, 471. satte tha diäfullin konungxsins hiärna mällan sin knä. .. oc samanthrängde starklica j langlek ok vidhlek ib 445. MD 38.
langleker
2) längd, utsträckning i tid. hwilkin som thässa lifsins langlek skodhar Ber 184.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -leeker: -leek Bir 3: 471.
  • -liker: -lik ib 2: 11 ; MD 38 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back