Langleker

Old Swedish Dictionary - langleker

Meaning of Old Swedish word "langleker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langleker
L: 1) längd, utSTräckning i rum. RP 2: 261 (1393). (+) hulkin tompt som är xiii!UDDA_TECKEN? alin longh ut med gaten oc xv alne lönleken (fel för langleken?) it quarter mindre STb 5: 170 (1517).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back