Langlika

Old Swedish Dictionary - langlika

Meaning of Old Swedish word "langlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langlika Old Swedish word can mean:

langlika
L.
langlika
1) länge. ith SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenhus, som lhon sielff langelica vtj both haffuer SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 318 (1496). ib 401 (1498) , 4: 41 (1504). for messevün, som longelige SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STodh obetalath HLG 2: 56 (1516).
langlika
2) för länge sedan, långt förut,. .. hwilikä iordh som iak hafdhe hanum langlikä Pantsäth Gadolin Pants 270 (1366). lukt, som gik aff dödhom ilgärningis manna kroppom badhe sniman oc langhligha för dräpnom SkrtUppb 171. Vårfrup 142 (1461). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 195 (1487), 341 (1489). SJ 2: 111 (1488). hade. .. harthwijck hafft gberdt nagat til ath thale, tha haffe han hanom langeliga tilthalit ffor then schul han hauer her gangit fore hans öghon j SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadin nw j i!UDDA_TECKEN? aar SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 254 (1495). ib 449 (1499) , 4: l10 (1504), 75 (1505), 5: 140 (1517). JMPs 250.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Vårfrup
Handlingar på svenska rörande 'Vårfrupänningen' till Vadstena klosters byggnad och underhåll. I Småst på Fsv. Växtförteckn. fr. slutet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14. Växtförteckn. fr. medlet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14.
➞ See all works cited in the dictionary

Back