Langlika

Old Swedish Dictionary - langlika

Meaning of Old Swedish word "langlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langlika Old Swedish word can mean:

langlika
L.
langlika
1) länge. " bötte han. .. enom langlica siwcom " Lg.">Bil 750. Bir 2: 189. bliffw the longliga j gudligom bönom Lg 3: 524. ib 568. VAH 24: 324 (1473).
langlika
2) för länge sedan, långt förut. zacher, SOm langelica offeurtallade äre ok forente SO 118. ib 121. SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 6: 355 (1449). Bok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 174 (1454).
langlika
3) noga, med uppmärksamhet? ville langlica (morose) see sin SOn Bo 211.
langlika
4) tåligt, ståndaktigt. " bidha gudz jättan langlica (longanimiter) ok tholomodhlica" Bir 2: 324.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • langelica SO 118.
  • langligha SJ 174 (1454).
  • langhligha FH 6: 355 (1449).
  • langlige VAH 24: 324 (1473).
  • longliga Lg 3: 524, 568.
  • longelighe SO 121),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back