Langliker

Old Swedish Dictionary - langliker

Meaning of Old Swedish word "langliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langliker
lång, långvarig. " skilia the langlica twädräkt aat" VAH 24: 323 (1454). " een longlik twädräkt oc thrätta ib. som longlig owilie haffua til mych" BSH 5: 42 (1505). longliget bestand ib 37 (1505). " til longligit gagn ok bestand" FM 157 (1504). " medh langlikom wtrönilsom" VKR 80. laanglighir siukdombir ib 26. JP 22. Su 108, 172.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • longliker.
  • laanglighir VKR 20. longlig. langliken (ack. sing. m.) Su 108. longlekin (nom. sing. f.) JP 22.
  • longligit FM 157 (1504).
  • longliget BSH 5: 37 (1505) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back